• EnglishEnglish
Международен конкурс за екслибрис
XV Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX CINEMA"
30 септември 2018 г. — 31 май 2019 г.

През Третото хилядолетие латинският израз „ex libris“ е много повече мисловен етикет, отколкото само символ или печат, който обозначава притежателя на една книга. В модерния свят на технологиите изчистената рисунка е като калейдоскоп на изяществото и творческата свобода. Може би затова, но и поради много други причини, в Регионална библиотека „Любен Каравелов” през 2005 г. съвсем не случайно се „ражда” идеята да се създаде уникален международен конкурс за exlibris. Апологет на идеята е Библиотеката.


Така през годините различни културни и знакови събития в България и в света се вграждат в русенския exlibris като знак за принадлежност към съвремието, което превръщаме в история. Конкурсът става феномен на колективна културна памет. Творбите придобиват енциклопедична стойност на нематериално наследство, създадено с особени знаци и модерни послания към поколенията. Неусетно се видоизменя смисъла на връзката между писателите/авторите, книгите, читателите и публиката, която се увлича от магията на изящните рисунки. Благодарение на идеята, Дунавският бряг и Библиотеката се превърнаха в пристан и дом  на десетки световни творци на exlibris. Всяко следващо издание на конкурса показва колко богата и разнообразна може да бъде човешката фантазия. Дори и в рамките на една тема, която винаги се подбира много прецизно, конкурсът има за цел да създава нови идентичности и да е катализатор на неподражаемо художествено проникновение.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

ТЕМА: „EX LIBRIS – EX CINEMA

УСЛОВИЯ

Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без възрастови ограничения.

Участниците са разделени в две възрастови категории:

- творци до 18 години;

- творци над 18-годишна възраст.

Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозначени според Международния идентификационен стандарт за ЕКСЛИБРИС Авторите могат да участват с максимум 3 (три) графики, по 4 (четири) копия от всяка.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Попълнен и подписан Апликационен формуляр, достъпен в www.libruse.bg.

На гърба на всеки отпечатък се попълва и залепва етикет, приложен към Апликационния формуляр. Името на автора и на творбата трябва да бъдат изписани на английски език. В случай на промяна на данните от апликационната форма авторите се задължават да уведомят за това Библиотеката.

В екслибриса трябва да присъства текстът „EX LIBRIS – EX CINEMA“. Могат да бъдат включени допълнително и други знаци, букви, думи и текстове. Всеки екземпляр трябва да бъде подписан и датиран от автора.

Максималният размер на изображението е 130/130 мм, на графичния лист – 150/210 мм.

АДРЕС И СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Графиките се изпращат по пощата до 31.05.2019 г. вкл. (важи датата на пощенското клеймо).

Адрес за получаване:

Регионална библиотека „Любен Каравелов“

ул. „Дондуков-Корсаков“ № 1

Русе, 7000 

България

СОБСТВЕНОСТ,  ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ

Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе става собственик и придобива правото да използва безсрочно изпратените творби или части от тях за възпроизвеждане и разпространяване или да се използват по всякакъв начин, с всякакви средства, включително за изложби, публикации и реклама, без за това да е необходимо изрично съгласие на авторите и без да им се дължи възнаграждение. С подписа си върху Апликационния формуляр авторът удостоверява приемането на Регламента на конкурса и съгласието си организаторът да извършва всички гореизброени действия по отношение на изпратените творби, които иначе биха могли да представляват нарушение на неимуществените права на участника. Получените творби не се връщат на техните автори и влизат в постоянна експозиция „Графичен кабинет“. 

НАГРАДИ

Голяма награда на стойност 500 ЕВРО

Награда за участници до 18 г.

Спонсорски награди

След предварителна селекция допуснатите за участие в Конкурса автори ще бъдат представени с по една своя творба в каталог. Издава се печатен каталог, който всеки участник има право да получи срещу заплащане на пощенските разходи. Всеки творец, отговарящ на изискванията на Конкурса, получава електронен сертификат за участие. Получените екслибриси се публикуват на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе www.libruse.bg и се показват в представителна изложба, организирана в периода септември – октомври 2019 г.

Селекцията и Наградите се определят от специално избрано за целта професионално жури в състав: проф. Божидар Йонов, проф. Николай Драчев, проф. Светослав Кокалов и Иван Токаджиев.

проф. Божидар Йонов
проф. Божидар Йонов

Проф. Божидар Йонов е роден в София. Завършва Националната художествена гимназия през 1961 г., а през 1968 г. НХА, специалност Декоративно-монументална живопис. Работи в областта на пространствения и графичния дизайн, плаката, декоративно-монументалната живопис – емайл, мозайка, рекламата. От 1995 г. е доцент в НХА, а от 1996  - редовен преподавател по Пространствен дизайн. Ръководи катедра Рекламен дизайн в периода 1999-2000 и катедра Дизайн и експозиционна реклама от 2000 до 2003 г.  От 2001 г.  е професор, а от 2003 до 2007 заема поста ректор на НХА.  Автор на множество  самостоятелни изложби в Будапеща, Цюрих, Виена, Братислава, Москва, Берлин, Грийсбъро (САЩ), Алжир, Токио. Участник е в международните бианелета и триеналета на плаката в: Лахти, Варшава, Монс, Мексико, Бърно, Тояма. и основател на Международното триенале на сценичния плакат - София и член на организационния му комитет.

проф. Николай Драчев
проф. Николай Драчев

Ректор на Националната художествена академия. Проф. Николай Драчев е роден в Кърджали. Завършва средното си образование през 1971 г. в ССХУИИ „Илия Петров“ (сега Национално училище за изящни изкуства). През 1978 г. се дипломира в Националната художествена академия, специалност Стенопис. От 1980 г. работи като преподавател в  ССХУИИ „Илия Петров“, до 1998 г. е и директор на училището. От 1998 г. е доцент Стенопис в НХА в катедра Стенопис, професор по стенопис от 2004 г., зам. декан на Факултета по изящни изкуства в периода 2004-2007г.  и декан на същия факултет от 2007 до 2015 г. Избран е за ректор на НХА през 2015 г. Автор е на много витражи в обществени и частни сгради в България и в чужбина, както и на стенописи и интериорни пана. Работил е в Бразилия, Германия, Украйна.

 

проф. Светослав Кокалов
проф. Светослав Кокалов

Проф. Светослав Кокалов е роден в Българене. Завършва Националната художествена гимназия през 1974 г., а през 1981 г. – НХА, специалност Сценография. Има реализирани над 40 сценографски и над 15 костюмографски решения за драматични и музикални спектакли. Експериментира с приложението на новите медии в сценографията, работи и персонални видео арт проекти. Работи в театрите в Бургас, Шумен, Кърджали, Народен театър „Иван Вазов”, Театрална работилница „Сфумато” и др. Носител е на две театрални награди „Аскеер“. От 1990 г. е преподавател в НХА, в момента е професор по Сценография. Ректор на НХА в периода 2007 – 2015 г.

Иван Токаджиев
Иван Токаджиев

Иван Токаджиев е художник и сценограф. Завършва Националната художествена академия, специалност Сценография. Работил е като главен художник и дизайнер на Община Русе. Заемал е и постовете директор на БНТ и зам. министър на културата. Работи в областта на телевизионната, театралната, оперната и балетна сценография в Русе, Виена, Варна, Музикалния театър в София и Народния театър „Иван Вазов“. Занимава се и с живопис.

Апликационна форма
Етикети
*За да разгледате документите е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader

За контакти и допълнителна информация

E-mail: exlibrislibrary.bg@gmail.com, libruse@libruse.bg

Tel.:     +359 82 820 126 

Fax:     +359 82 820 134

Mob. tel.: +359 878 574 916

XIV Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX LITTERA"
Каталог
XIII Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX LIBERTAS"
Каталог
XII Международен конкурс "Ex Vino - Ex Veritas"
Каталог
XI Международен конкурс "Еx Libris– Еx Hereditate"
Каталог
X Международен конкурс "Ex Libris – Ex Amore"
Каталог
IX Международен конкурс "Еx Libris – Ex Erotica"
Каталог
VІІІ Международен конкурс "Ex Libris – Ex History"
Каталог
VІІ Международен конкурс "ДУНАВ – РЕКАТА НА ЕВРОПА"
Каталог
VI Международен конкурс "EX MUSIC - Ruse 2010"
Каталог
V Международен конкурс
Каталог
IV Международен конкурс
Каталог
III Международен конкурс "2 be eu"
Каталог
II Международен конкурс "Еx-Libris - Е/А Book - Rousse 2006"
Каталог
I Международен конкурс "Елиас Канети"
Каталог