• EnglishEnglish
Международен конкурс за екслибрис
XVІІ Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX TRAINS"
16 ноември 2020 г. — 31 май 2021 г.

През Третото хилядолетие латинският израз „ex libris“ е много повече мисловен етикет, отколкото само символ или печат, който обозначава притежателя на една книга. В модерния свят на технологиите изчистената рисунка е като калейдоскоп на изяществото и творческата свобода. Може би затова, но и поради много други причини, в Регионална библиотека „Любен Каравелов” през 2005 г. съвсем не случайно се „ражда” идеята да се създаде уникален международен конкурс за exlibris. Апологет на идеята е Библиотеката.


Така през годините различни културни и знакови събития в България и в света се вграждат в русенския exlibris като знак за принадлежност към съвремието, което превръщаме в история. Конкурсът става феномен на колективна културна памет. Творбите придобиват енциклопедична стойност на нематериално наследство, създадено с особени знаци и модерни послания към поколенията. Неусетно се видоизменя смисъла на връзката между писателите/авторите, книгите, читателите и публиката, която се увлича от магията на изящните рисунки. Благодарение на идеята, Дунавският бряг и Библиотеката се превърнаха в пристан и дом  на десетки световни творци на exlibris. Всяко следващо издание на конкурса показва колко богата и разнообразна може да бъде човешката фантазия. Дори и в рамките на една тема, която винаги се подбира много прецизно, конкурсът има за цел да създава нови идентичности и да е катализатор на неподражаемо художествено проникновение.

                                                                     РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

ТЕМА: EX LIBRIS – EX TRAINS

УСЛОВИЯ

Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без възрастови ограничения.

Участниците са разделени в три възрастови категории:

- творци до 14 години;

- творци от 14 до 26-годишна възраст;

- творци над 26-годишна възраст.

Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозначени според

Международния идентификационен стандарт за ЕКСЛИБРИС. Авторите могат да участват

с максимум 3 (три) EKСЛИБРИСА, като изпратят по 4 (четири) копия от всеки: 1 бр. за

депото на Графичния Кабинет, 2 бр за изложби, 1 бр. за обменен фонд на Библиотеката.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Попълненa и подписанa Апликационна формa, (достъпен на www.libruse.bg), с което

авторите приемат настоящия регламент. На гърба на всеки отпечатък се попълва и

залепва етикет, приложен към Апликационния формуляр. Името на автора и заглавието на

творбата трябва да бъдат изписани на английски език. В случай на промяна на данните от

апликационната форма авторите се задължават да уведомят за това Библиотеката.

В екслибриса трябва да присъства текстът EX LIBRIS – EX TRAINS. Могат да бъдат включени

допълнително и други знаци, букви, думи и текстове. Всеки екземпляр трябва да бъде

подписан* съгласно международния стандарт и датиран от автора. Максималният размер

на изображението е 130/130 мм, на графичния лист – 150/210 мм.

АДРЕС И СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Графиките се изпращат по пощата до 31.05.2021 г. вкл.

(важи датата на пощенското клеймо).

Адрес за получаване:

Регионална библиотека „Любен Каравелов“

ул. „Дондуков-Корсаков“ № 1

7000 Русе, България

СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ

Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе става собственик и придобива правото да

използва безсрочно изпратените творби или части от тях за възпроизвеждане и

разпространяване или да се използват по всякакъв начин, с всякакви средства, включително

за изложби, публикации и реклама, без за това да е необходимо изрично съгласие на

авторите и без да им се дължи възнаграждение. С подписа си върху Апликационния формуляр

www.libruse.bg

авторът удостоверява приемането на настоящия Регламент на конкурса и съгласието си

организаторът да извършва всички гореизброени действия по отношение на изпратените

творби, които иначе биха могли да представляват нарушение на неимуществените права

на участника. Получените творби не се връщат на техните автори и влизат в колекцията

на Графичния Кабинет и фонда на Библиотеката.

НАГРАДИ:

Голяма награда на стойност 500 евро

Специална награда на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе

и спонсорски награди за всяка от категориите.

След предварителна селекция допуснатите за участие в Конкурса автори ще бъдат

представени с по една своя творба в печатен каталог, който всеки участник има право да

получи срещу заплащане на пощенските разходи. Всеки творец, отговарящ на изискванията

на Конкурса, получава електронен сертификат за участие. Получените екслибриси се

публикуват на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе www.libruse.bg и

се показват в представителна изложба, организирана в периода октомври – декември

2021 г. Селекцията и Наградите се определят от международно жури от над 30 специално

поканени експерти.

Апликационна формa и етикети за участие
Международен идентификационен стандарт за ЕХ ЛИБРИС
*За да разгледате документите е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader

За контакти и допълнителна информация

E-mail: exlibrislibrary.bg@gmail.com, service@libruse.bg

Tel.:     +359 82 820 126 

Fax:     +359 82 820 134

Mob. tel.: +359 878 574 916 

XVІ Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX INVENTIONS"
Каталог
XV Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX CINEMA"
Каталог
XIV Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX LITTERA"
Каталог
XIII Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX LIBERTAS"
Каталог
XII Международен конкурс "Ex Vino - Ex Veritas"
Каталог
XI Международен конкурс "Еx Libris– Еx Hereditate"
Каталог
X Международен конкурс "Ex Libris – Ex Amore"
Каталог
IX Международен конкурс "Еx Libris – Ex Erotica"
Каталог
VІІІ Международен конкурс "Ex Libris – Ex History"
Каталог
VІІ Международен конкурс "ДУНАВ – РЕКАТА НА ЕВРОПА"
Каталог
VI Международен конкурс "EX MUSIC - Ruse 2010"
Каталог
V Международен конкурс
Каталог
IV Международен конкурс
Каталог
III Международен конкурс "2 be eu"
Каталог
II Международен конкурс "Еx-Libris - Е/А Book - Rousse 2006"
Каталог
I Международен конкурс "Елиас Канети"
Каталог