• EnglishEnglish
Специализирани услуги
Библиографска справка
Писмена тематична библиографска справка до 20 заглавия

Библиографски списък на публикации (книги, статии и електронни ресурси), издирени по определена тема и параметри, зададени от заявителя (години на публикуване, езици, вид на публикациите и др.).

5,00 лв

Цена:

моля, попълнете формата за заявка
Направи заявка
свържете се с нас за повече информация