• EnglishEnglish
Специализирани услуги
Библиографска справка
Писмена тематична библиографска справка от 21 до 50 заглавия

Библиографски списък на публикации (книги, статии и електронни ресурси), издирени по определена тема и параметри, зададени от заявителя (години на публикуване, езици, вид на публикациите и др.).

10,00 лв

Цена:

моля, попълнете формата за заявка
Направи заявка
свържете се с нас за повече информация