• EnglishEnglish
Специализирани услуги
Библиографска справка
Повторно ползване на готова библиографска справка

Желаещите потребители имат възможност да използват вече направена писмена тематична библиографска справка, за която заплащат 50% от първоначалната й цена.

50% от първоначалната й цена

Цена:

моля, попълнете формата за заявка
Направи заявка
свържете се с нас за повече информация