• EnglishEnglish
Други услуги
Цифровизиране
Цифровизиране

Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания, издадени преди 1955 г., или издания, чието копиране би повредило документа

1 страница/ 1 кадър - 0.50 лв.

 

Подвързани периодични издания, издадени преди 1955 г., или издания, чието копиране би повредило документа

1 страница/ 1 кадър - 0.80 лв.

 

Цифровизирано копие със собствена апаратура

1 страница/ - безплатно

Формира се след заявка

Цена:

Поръчай
свържете се с нас за повече информация