• EnglishEnglish
Други услуги
Звукозаписи
Звукозаписи

Звукозаписи на документи:

От грамофонна плоча на CD от 1 до 60 мин - 0.10 лева/мин.

От грамофонна плоча на CD над 60 мин. - 0.08 лева/мин.

От аудиокасета на CD; от CD на аудиокасета с монтаж без значение на времетраенето - 0.06 лева/мин.

От CD на аудиокасета без монтаж без значение на времетраенето - 2.00 лева на носител

Запис на част от произведение от CD на CD с образователна цел - 1 бр. CD 2.00 лева за 1 бр. CD 

От аудиокасета на аудиокасета на част от произведение с образователна цел - 1 бр. аудиокасета 2.00 лева за 1 бр. аудиокасета

Забележка: Записват се само фрагменти от музикални произведения в съответствие със Закона за авторските права

 

 

Формира се след заявка

Цена:

моля, попълнете формата за заявка
Направи заявка
свържете се с нас за повече информация