• EnglishEnglish
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА www.libruse.bg

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между Регионална библиотека "Любен Каравелов", собственик на сайта www.libruse.bg от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници, намиращи се на домейн www.libruse.bg (наричани за краткост "сайт").
Тези условия обвързват всички потребители.

След зареждане на сайта с натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.libruse.bg (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия". Създателят на сайта си запазва правото да изменя тези „Общи условия”, заради което молим периодично да бъдат преглеждани.
В случай, че не сте съгласни с тези условия Ви молим ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ.

ДЕФИНИЦИИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯ. „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайтът със заглавна страница www.libruse.bg и подзаглавни страници със стоки (артикули),предлагани за продажба от ПРОДАВАЧА и евентуално споразумение за сключване на договор за покупко-продажба с КУПУВАЧА.
„ПРОДАВАЧ” е търговецът, който продава стоките чрез електронния магазин www.libruse.bg. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.
„КУПУВАЧ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.
„ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ” е обособена част от уебсайта на www.libruse.bg, съдържаща информация за КУПУВАЧА (потребителя), изисквана от www.libruse.bg, за изпълнение на договора, предоставя я на свързаните лица, т.е. фирма куриер за доставка, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и www.libruse.bg.
„ПАРОЛА” е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
„ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ” е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) в електронния магазин чрез имейл. ПРОДАВАЧА разполагащ с определен брой продукти, проверява за наличността на стоката и я запазва. Ако стоката е налична ПРОДАВАЧА изпраща имейл до КУПУВАЧА, че може да изпълни договора, ако не е налична, че не може.
„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” - започва в момента на потвърждаване от КУПУВАЧА за доставка на поръчаната стока и продължава до получаването й. За всяка поръчка се сключва отделен договор. По време на действащ договор цената на стоката не може да бъде променяна нито от една от двете страни.
„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.
„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.
„ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
„СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА www.libruse.bg

   ПОРЪЧКА
   ДОСТАВКА
   НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ
   ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ
   РЕКЛАМАЦИЯ
   ЗАМЯНА НА СТОКА

1. ПОРЪЧВАНЕ НА СТОКА/СТОКИ
1.1. След като в интернет магазина www.libruse.bg постъпи поръчка от Потребител, служител от фирмата проверява за наличността на дадения артикул, след това изпраща обратен имейл за успешно направена поръчка, с което се сключва договора.
1.2. Доставка се прави само на успешно приети поръчки.
1.3.След като сте решили да купите дадена стока Вие я добавяте в потребителска кошница. Не се притеснявайте, на по късен етап можете да махнете каквото решите. Ако искате да разберете допълнителен размер на дадено облекло направете запитване към нашите оператори. Тъй като, примерните таблици за размери не винаги точно отговарят на размерите на даден артикул Ви съветваме да се уточнят всички размери преди да направите заявката. Ние с радост ще Ви помогнем. Нашата цел е да останете доволни, а това става като се определи точния Ви размер. За покупката Ви и кореспонденция се нуждаем да попълнете формата за заявка:

 • Име и фамилия;
 • Имейл адрес и телефон;
 • Адрес за фактуриране на стоките
 • Адрес за доставка

2. ДОСТАВКА
2.1. Обикновена доставка - в срок до 2 работни дни от момента на потвърждаването на поръчката, без да се включват национални празници и почивни дни.
2.2. За извършване на доставката използваме услугите на куриерска фирма „Еконт експрес” ООД, като за точното определяне на цената за доставка има вграден модул за изчисляване на дължимата сума. Цената за доставката се заплаща от Купувача като използва отстъпка от 20% от цената. Обичайните часове за доставка са в интервала от 9.00 до 17.30 часа.
2.3. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали е жилищен, или е служебен) или до офис на куриерска Еконт Експрес в съответния град.
2.4. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутона „Потвърди”, който се появява, след като първо е избран поне един продукт чрез бутона „Купи”.
2.5. При направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката на посочените от него имейл адрес или мобилен телефон, като в потвърждението се посочва номерът на поръчката.
2.6. Пратката доставена на посочения адрес може да се приеме от намиращите се там обитатели срещу лична карта и също така те могат да заплатят наложения платеж. След това се счита, че договорът е изпълнен.
2.7. Всяка доставка е застрахована за сметка на продавача.
2.8. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерска фирма „Еконт експрес” ООД, така че да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.
2.9. Поръчки, получени без коректни данни на КУПУВАЧА или липсващи такива, се анулират поради невъзможност да бъдат изпълнени.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Наложен платеж - при получаване на стоката тя се заплаща на фирмата куриер.

4. ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ
Потребителят в рамките на четиринадесет дни считано от датата на получаване на стоката може да я върне, без да е необходимо да упоменава причини за отказа и не дължи никакви обезщетения и неустойки. В този случай, потребителят е длъжен, в същия срок, да върне на търговеца, на адреса на управление дейността му [Вашият адрес за получаване], получената стока. За връщането се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от страните. Протоколът е доказателство за прекратяването на договора при условията визирани в тази точка. При връщане на стока транспортните разходи са за сметка на купувача.
За целта трябва:

 • да уведоми продавача на посочения имейл за намерението си.
 • да предостави данни за обратна връзка и валидна банкова сметка където ще се преведат парите.
 • да предостави данни за връщаният продукт (код на продукта, разписка от Еконт Експрес на доставката).
 • стоката се връща само чрез фирма „Еконт Експрес” ООД.
 • върнатата стока трябва да бъде с всички придружаващи я, при доставката, елементи. (етикети, касов бон)
 • върнатата стока не трябва да бъде носена, прана, гладена и с откачени етикети.
При неспазване на едно от горните условия връщането няма да бъде прието. Връщане на пари става по банков път в двуседмичен период от изготвяне на приемо-предавателния протокол. (ВНИМАНИЕ - банковата сметка (IBAN) трябва да бъде задължително на човека, на когото е издадена фактурата).

5. РЕКЛАМАЦИЯ
5.1. Стоката се получава с опция отвори и провери, което дава голяма възможност на купувача да установи дали искания от него артикул отговаря на неговата поръчка. При установяване на различие между поръчана и доставена стока (модел, цвят), както и дефект на стоката клиентът може да направи рекламация пред служителя на „Еконт експрес” ООД.
5.2. В едномесечен срок считано от датата на получаване на стоката се установи от купувача дефект (дефектът не трябва да е причинен от неправилна употреба - всеки артикул е придружен с инструкция за употреба), той има право да я върне. Връщането и в двата случая е за сметка на продавача.
За целта:

 • трябва да изпратите имейл със съобщение за намерението Ви, като упоменете рекламиран продукт;
 • изпращате с куриерска фирма „Еконт Експрес” ООД;
 • стоката трябва да бъде придружена от касов бон;
Ако не спазите условията продавачът няма да разгледа исканата рекламация.
При уважена рекламация дефекта на продукта се отстранява в двуседмичен срок, ако не е възможно се заменя с нов същия по вид, цвят и размер, ако и това не е възможно ще бъде предложен друг аналогичен продукт или възстановяване на парите.
Връщане на пари става по банков път в двуседмичен период.
За целта купувача трябва да предостави банкова сметка където ще се преведат парите.

6. ЗАМЯНА НА СТОКА
При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане единствено с куриерска фирма „Еконт експрес” ООД.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Промяна в общите условия
Регионална библиотека "Любен Каравелов" си запазва правото едностранно да променя или допълва този Договор.
По всички неуредени от настоящия Договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по специално тези на ЗЗП, ЗЗД и ЗЕТ.
При едностранна промяна на настоящия Договор от Регионална библиотека "Любен Каравелов", ако продължите да ползвате регистрацията си в Онлайн магазина, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Отговорност
Регионална библиотека "Любен Каравелов" не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на www.libruse.bg

Решаване на спорове
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани съобразно действащото законодателство на Република България.

Всички материали в електронният магазин са собственост на Регионална библиотека "Любен Каравелов" и могат да се използуват съгласно целите, за които са предоставени и не могат да бъдат използувани от трети лица за търговски цели извън сайта.

Всички права запазени!
Регионална библиотека "Любен Каравелов"

Остави съобщение
Работно време

понеделник - петък: 8.30 - 18.30 ч.
събота:                    9.30 - 17.00 ч. 

XV Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX CINEMA"
Международен конкурс за екслибрис
Първият Библиотечен комитет в България е създаден в Русе
Първият Библиотечен комитет в България е създаден в Русе
Той се превръща в стожер на книжовното дело и през десетилетията по-нататък негов председател задължително е бил градоначалникът Прочети повече
Събития през месец декември
Събития през месец декември
Всички събития на едно място Прочети повече