EnglishEnglish
116
Започва да излиза в. „Наблюдател“
14 февруари 1902 г.

Вестникът има предимно информационен характер. Той съдържа борсови съобщения за храни, държавни заеми, монети и др., получавани ежедневно от Варна, Браила, Ню Йорк, Будапеща; сведения за общото положение на тържищата, за пазарните цени на някои стоки в по-големите градове на България, а особено на тези от района на Русенската камара; търговска статистика и митническа хроника. Вестникът публикува по-важните решения на Русенската търговско-индустриална камара, както и статии и хроники по текущи въпроси с търговско-икономически характер.