• EnglishEnglish
Съвместно библейско самообучение
09 декември 2017 г. 10:00 ч. – 13:00 ч.
Синя зала, 2 ет.

“Съвместно библейско самообучение - СБС България" е неденоминационна християнска организация с духовно-просветителски характер. Нашата основна цел е да подпомагаме четенето и изучаването на Светото Писание във всеки дом и семейство. Целта е човек да придобие личен опит с библията, да свикне да размишлява самостоятелно върху нея и да прилага нейните истини във всекидневието си. Така програмата отваря вратата към задълбочено библейски изучаване, без да предлага академични знания. Същевременно тя насърчава споделянето на личните духовни проникновения или въпроси с други хора.