• EnglishEnglish
Единна теория за хармоничния свят
15 януари 2020 г. 17:00 ч. – 18:00 ч.

Стремежът на автора е бил да напише теория, която да удовлетвори желанието на хората, които искат да разберат логиката на света. Личното мнение на Никола Станев е, че теория на всичко е една компилация, която винаги я е имало. Другото съществено е, че теориите се развиват и актуализират, т.е. еволюират. Единната теория на хармоничния свят не прави изключение от други подобни теории.