• EnglishEnglish
Първи национален младежки форум „Арнаудови срещи 2020. Пътят към познанието“. Русе, 27 юни 2020
27 юни 2020 г. 10:30 ч. – 16:10 ч.

Първият национален младежки форум „Арнаудови срещи 2020. Пътят към познанието“, организиран от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе в партньорство с Регионално управление на образованието – Русе ще се проведе на 27 юни 2020 (събота) от 10:30 до 16:10 ч. В него ще участват 50 ученици, студенти, млади учители и докторанти от Русе, Варна, Разград, Видин, Симитли, Джебел, Бяла и Две могили. Те ще представят своите разработки в отделни категории: доклади, презентации и видеоклипове.

Форумът си поставя за цел да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес; да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки и да даде трибуна на ученици и младежи до 26 г., чиито разработки, проекти и предложения да получат публичност; да провокира дебат по ключови хуманитарни проблеми на нашата съвременност.

Конкурсните творби ще бъдат представени в три секции: История, философия и география; Литература, фолклор и изкуство; Млади учени, учители и изследователи. Те ще бъдат оценявани от жури с председател д-р Никола Бенин (преподавател в Русенския университет) и представители на културни и образователни институции. Най-добрата представена разработка ще бъде отличена с Големия приз на форума. Научен ръководител на форума е д-р Капка Иванова.

 

Програма