• EnglishEnglish
Импресии на паметта
28 октомври 2020 г. 18:00 ч. – 19:00 ч.

Книгата със спомени и снимки от историята на Русе през последната четвърт на ХХ век  „Импресии на паметта“ на Хачик Лебикян излиза по случай 75-годишния му юбилей и е в памет на историка Стоян Йорданов. 

Тя започва с „...благодарност към Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе за любезното съдействие, оказано ми през годините“.

Историите, включени в книгата, са лично преживяни от автора. Болшинството от снимките също са негови. Импресиите са запечатали вече несъществуващи култови обекти от градската среда, събития от близкото минало и забавни истории, на които Лебикян е бил свидетел. Те са разноцветни пръски от миналото, изграждащи пъстрия портрет на родния ни град - Дунавската перла на България.

Хачик Лебикян ще се срещне с читателите на 28 октомври в 18:00 ч., а неговите "Импресии на паметта" ще бъдат представени от д-р Никола Бенин - преподавател в Русенския университет.