• EnglishEnglish
Втори национален младежки форум „Арнаудови срещи 2021. Пътят към познанието“. Русе, 26 юни 2021 г.
26 юни 2021 г. 10:00 ч. – 18:00 ч.
зала „Заседателна“

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе съвместно с Регионално управление на образованието – Русе организират Втория национален младежки форум „Арнаудови срещи 2021. Пътят към познанието“.

Форумът си поставя за цел да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес; да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки и да даде трибуна на ученици и младежи до 26 г., които следват стъпките на Михаил Арнаудов, чиито разработки, проекти и предложения да получат публичност; да провокира дебат по ключови хуманитарни проблеми на нашата съвременност.

Форумът се организира в няколко тематични направления: Литература; История; Български фолклор; Изкуства; Философия; География.

Формите за участие са: доклад, презентация на Power Point и други, видеоклип.

Участниците могат да се изявят както индивидуално, така и в екип.

Изпратените в срок доклади и мултимедийни проекти ще бъдат оценени от компетентно жури.

Материалите от форума ще бъдат публикувани в електронно издание.

Поради утежнената противоепидемична обстановка, форумът се отлага за 26 юни.

Лица за контакт:

Д-р Капка Иванова: 0884 717 990

Татяна Савова: pr@libruse.bg, тел. 0876 931 552