• EnglishEnglish
Личните имена, църквата, държавата и кръстникът Русе 1830-1970, 2000 г.
18 май 2021 г. 18:00 ч. – 19:00 ч.
фоайе ІІ етаж

На 18 май от 18 ч. в русенската библиотека ще бъде представено едно полезно и необходимо изследване - „Личните имена, църквата, държавата и кръстникът Русе 1830-1970, 2000 г.“ на Станчо Станчев. То е неразделна част от първи раздел на по-голяма книга, която още не е публикувана. Книгата е резултат от многогодишния задълбочен труд на автора върху антропонимичната система на Русе.

По думите на д.ист.н. Любомир Златев „авторът разглежда личноименната система на русенци през обявения период в контекста на историческото развитие на града през тези години. (…) Съществен принос на Ст. Станчев е, че разкрива детайлно ролята на църквата и на държавата при именуване на новородените. (…) Читателят може да се запознае подробно в приложенията и с документалната регистрационна процедура, която е търпяла развитие през годините. (…) Безспорно, „Личните имена, църквата, държавата и кръстникът Русе 1830-1970, 2000 г.“ на Ст. Станчев е принос в краеведските изследвания на нашия град“.

Очаква се Любомир Златев да се включи в представянето на книгата, заедно с театроведа Крум Гергицов и други русенски общественици.

Станчо Станчев е роден на 10 ноември 1945 г. в с. Белцов, Русенско. Завършил е българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и следдипломна квалификация в София. През 2007 г. защитава и придобива пета професионално-квалификационна степен за учители в Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“. Носител на орден „Кирил и Методий“ – втора степен. „Личните имена, църквата, държавата и кръстникът Русе 1830-1970, 2000 г.“ е 23-та му публикация.