• EnglishEnglish
VIII Международна научна конференция „ПРОМЕНИТЕ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ И НОВИТЕ РЕШЕНИЯ“
30 септември 2021 г. – 01 октомври 2021 г. 10:00 ч. – 18:00 ч.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе организира VIII Международна научна конференция „ПРОМЕНИТЕ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ И НОВИТЕ РЕШЕНИЯ“, която ще се проведе на 30 септември и 1 октомври 2021 г. в град Русе.

Целта на конференцията е да даде възможност за обмен на идеи, мнения и анализи относно предизвикателствата и проблемите в икономическото и културно развитие на обществото, които динамично променящият се глобален свят създава, както и възможните им решения на микро и на макроравнище между учени и изследователи от различни сфери на  знанието и социума. Форумът се посвещава на 110 години от рождението на Стефан Гечев.

Работата на конференцията се организира в няколко научни секции, които обединяват разработки от различни области: история, теология, дипломация, културология, международни отношения, европеистика, изкуства и хуманитарни науки, образование, социални науки, социология, психология, литература, езикознание, антропология, археология, поп-култура, политика, техника, технологии, медицина, здравеопазване, мултидисциплинарни изследвания и др. 

Конференцията е отворена за научни работници, преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имат интерес към темата.

 

Заявки за участие се приемат до 20 август 2021 г.

Срок за изпращане на докладите – 31 август 2021 г.

Такса за участие – 50.00 лв.

Плащане – по банков път или през сайта на библиотеката.

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

 

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

Валерия Йорданова:       e-mail: ruse@libruse.bg; 0876043155

Валентина Караджова:  e-mail: training_center@libruse.bg; 0878574912