• EnglishEnglish
Ден на народните будители
01 ноември

На 1 ноември народът ни почита паметта на онези свои предци, които със словото и делото си са били истински народни будители, съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете.

Първото неофициално честване на празника се отбелязва в Пловдив през 1909 г. Дотогава на тази дата се е празнувал денят на св. Иван Рилски. Всенародното преклонение дава основание през 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение на България, да внесе предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители. С Окръжно № 17743 от 28 юли 1922 г. Народното събрание обявява този ден за празник на всички заслужили българи:

"За да се възбуди, следователно, у нашата учаща се младеж и изобщо в младите наши поколения здрав, дълбок, смислен интерес към дейците на нашето минало, към просветните, политическите и културни дейци на нашия национален живот - интерес, който за сега се засяга случайно, било само от учителите по история и български език, било от отделни обществени дейци, Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември, деня на св. Йоана Рилски за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини, водеха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали. Нека по-често си спомняме техните имена и техните дела, нека по-често посочваме техните стремежи, та да можем и по-дълбоко да разберем, че има нещо в нашата страна, в нашия народ, което е карало толкова българи да умират за него, че думата отечество не е само понятие без стойност, а че има в него нещо, което заслужава всички наши жертви и усилия. Да направим делото на нашите бащи и деди наша гордост и наша амбиция!"

От 1 ноември 1923 г., с указ на цар Борис ІІІ, денят е обявен за общонационален празник.

През 1945 г. празникът е отменен и на тази дата започва да се чества паметта на светите братя Кирил и Методий и Денят на българската просвета и култура. 

На 1 ноември 1990 г. по почина на Общонародно сдружение "Мати Болгария" е възстановено честването на Деня на народните будители. Официалното отбелязване на празника се възстановява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-то Народно събрание на 28 октомври 1992 г., когато е обявен официално за Ден на народните будители. 

Сред имената на многобройните книжовници, светци, мъченици и герои на славното ни и драматично минало, които ние днес  почитаме са: Иван Рилски, Йоасаф Бдински, Паисий Хилендарски,  Софроний Врачански, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, Неофит Бозвели, Димитър и Константин Миладинови, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Георги Бенковски, Добри Чинтулов, Иван Вазов, Любен Каравелов, Захари Стоянов, Ангел Кънчев... и още много радетели за народна свяст и българско самосъзнание.

 

За българските народни будители четете в:

Будители на нацията  : Сб. биогр. портрети на изтъкнати бълг. възрожденци / Състав. Дойно Христосков Дойнов ; Предг. и ред. Иван Николов Унджиев. - София : Нар. просв., 1969. -  (Популярна историческа библиотека)

Българска възрожденска интелигенция: Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни : Енциклопедия / Румяна Аврамова и др. ; Състав. Н. Генчев, Кр. Даскалов. - София : Д-р П. Берон, 1988.

Гечев, Минко. Будители на България / Минко Гечев. - София : Хр. Ботев, 1998.

Григоров, Георги. Радетели на българщината : Нар. будители, възрожденци, книжовници, просветители, революционери : Очерци и есета / Георги Григоров. - София, [Изд. авт.], 1995

Лалев, Цанко. Моята първа книга за народните будители / Цанко Лалев ; Ил. Пламена Тодорова, Димитър Стоянов. - София : ПАН, 2011. 

Неиздадената Книга за българските будители : Есета / Ани Васева и др ; Предг. от Антон Дончев. - София : Труд ; Нац. дворец на културата - НДК, 2003.

Савов, Румен. Голяма книга народните будители / Румен Савов. - София : ПАН, 2015. 

Семов, Марко Атанасов и др. Будители народни / Марко Атанасов Семов, Георги Петров Бакалов, Дойно Христосков Дойнов. - 2. изд. - Пловдив : Летера, 2002.

Материали за русенските народни будители можете да откриете в сектор Местна история.