• EnglishEnglish
157
Роден Александър Кулев (1862-неизв.)
22 януари 1862 г.

Роден в гр. Болград, Бесарабия. Завършва средно образование в Болградската класическа гимназия, а висше - в Императорския Новорусийски университет. Работи като учител в Солун, Русе, Варна, Търново. В Русенската мъжка гимназия е една година учител и близо 11 г. и половина директор, през които преподава естествена история. През 1899-1900 г. е директор и на Висшия педагогически курс в Русе. През 1911 г. по свое желание излиза в пенсия. След пенсионирането си работи като учител в Американския колеж в София. Съставител на редица учебници по естествена история за прогимназиални и гимназиални класове.