• EnglishEnglish
"Мост между поколенията" - Финансова грамотност
28 август 2017 г.

В следващите пет дни децата ще придобият навици за отговорно отношение към парите и да ги харчат разумно, да планират и спестяват доходите си, да се научат да разграничават нужди от желания.