• EnglishEnglish
"Привилегия без давност" - историята на русенския бокс
19 август 2020 г.

Бате Сашо е един от читателите – ветерани на регионалната библиотека в Русе. Малко са съгражданите ни, които не го познават от екрана на телевизора, спортните коментари по радиата или статиите му във вестниците.

„Привилегия без давност“ е история на русенския бокс, чието първо издание е от 2012 г. Днес – 19 август, Александър Недков подари на библиотеката два броя от току-що излязлото от печат второ преработено и допълнено издание на книгата. Обръщението към читателите на автора е: „На всички, посветени на бокса в Русе през различните периоди!“.

Голяма част от материалите, спомените и нужните му за книгата информации журналистът е намерил в богатия фонд на библиотеката, затова е логично тя да присъства още в увода, където авторът пише: „Задължен съм на двете институции – Териториален архив в Русе и на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, които за сетен път ме увериха в смисъла на съществуването си. Защото това, което използвах от „Русенска поща“, „Утро“ и „Бряг“, от останалите ежедневни и периодични източници, е максимална основа на документалната книга за русенския бокс „Привилегия без давност“.

Затова сме и особено радостни, че автографът му за нас е: „ С удоволствие ви посвещавам.“

Благодарим на Александър Недков за прекрасния русенски подарък, а вие - приятели на спорта, бокса и историята му, прочетете тази книга!