• EnglishEnglish
"Своеобразен мост към бъдещето"
18 юни 2019 г.

В Регионална библиотека "Любен Каравелов" беше представена втората част на сборника с разкази "Истории от Русенския бряг – Българите" на Данаил Стойчев – Хърст. Авторът е познат на читателите с книгите: "Томирас", "Размисли за Кубер и българите в Македония, Тракия и Мизия VІІ - ІХ в.", "3 хипотези за историята на земите северно и южно от река Дунав 165 - 1018 г.", "В сянката на полумесеца и кръста" и др.

Във втората част на сборника "Истории от Русенския бряг – Българите" са включени разкази, обвързани с Русе и русенския край, с Дунава и дунавския бряг. Данаил Стойчев – Хърст използва богат материал от исторически извори, но създава свои повествования - интерпретации на събития от Средновековието, Възраждането и Новото време. 

Свои мисли и бележки за разказите представи Живодар Душков, който определи книгата като "своеобразен мост към бъдещето".