• EnglishEnglish
"Събуждане" 8
03 юни 2017 г. 10:00 ч. – 15:00 ч.
Зала "Изкуство"

В поредната среща  на Клуб "Здраве" будителите от ново поколение Красимир Гечев и Богомила Христова ще продължат темата за дишането.

Ще се правят практики на дишане и почистване на фините тела.

Какво днес знаем за дихателния процес и влиянието му за здравословното ни състояние, младост и дълголетие? Бебето в утробата на майка си диша анаеробно, но след раждането постепенно загубва тази способност. В съзнателния си живот възрастният човек диша аеробно.

Съвременната наука за дишането предлага много теории, но кои основни елементи коренно променят „възгледите“ ни за него с оглед постигане на здраве, младост, регенерация, дълголетие и себереализация. Възможно ли е в днешно време да преустановим дихателната дейност на физическо ниво за определен период от време, при какви условия и подготовка? Какво би представлявало едно човешко същество, осъществило подобен транформационен „скок“?