• EnglishEnglish
"Съвпадения"
11 март 2019 г. 18:00 ч. – 19:30 ч.
Галерия "Библиотека"

Калоян Христов е роден в град Габрово през 1997 г. Средното си образование завършва в Националната Априловска гимназия, училище със силни традиции и висок просперитет в хуманитаристиката. Профилът, в който е учил се занимава специализирано с литература и български език. Неговият интерес към литературата се заражда още преди постъпването му в гимназията, но там той започва да се развива. Днес учи в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, във факултета по славянски филологии, специалност Българска филология.

Светът на литературата има безкраен хоризонт и трудно човек може да затвърди вкуса си към един конкретен стил или конкретен жанр. Затова Калоян Христов не посочва една литература, която конкретизира вкуса му, но проявява по-голям интерес към възрожденската литература, българската литературата през XX век, както и към руската класическа литература.

Калоян Христов е един от създателите на сайта Tetradkata.com.  Tetradkata.com е средството, чрез което можем да съхраняваме и споделяме онова, което създаваме – без предразсъдъци, с вдъхновение и амбиция за коректност и последователност. Tetradkata.com е подходящо пространство за всички, които проявяват интерес към литература, изкуство, култура.