• EnglishEnglish
"Архивът на Петко Р. Славейков: Ръкописно наследство" - дар за библиотеката
03 май 2022 г.

„На Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе с пожелание все така ревностно да брани републиката на духа!“

Това написа вместо автограф проф. д.и.н. Вера Бонева на монографичния си труд „Петко Р. Славейков: Ръкописно наследство“, два броя от който подари на културния институт по време на ІХ Международна научна конференция „БУНТЪТ НА ДУХА – ОСНОВНА СИЛА ПО ПЪТЯ КЪМ СВОБОДАТА“ в края на април. Проф. Бонева участва в работата на форума с доклад „Иван Чучулигата – историописни щрихи върху Любен-Каравеловата повест „Прогресист““.

Български историк, преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии, публицист, експерт по музеология и управление на висшето образование, професор, Вера Бонева е дългогодишен приятел и партньор на русенската библиотека. Още повече, през 2019 г. тя беше научен ръководител на VІІ Международна научна конференция „ИДЕИ, ИДЕАЛИ – ВЪЗХОД И КРУШЕНИЕ“.

Нейният подарък за нас - монографичният труд „Архивът на Петко Р. Славейков“, вече е част от фонда на библиотеката. Монографията има за свой обект на анализ достигналите до наши дни ръкописни документи, създадени от Петко Р. Славейков и съхранени в лични, семейни и други архиви, колекции и фондообразуватели. Датирани, систематизирани и анотирани, те са ценен научен източник за изследователите на Славейковото ръкописно наследство.