• EnglishEnglish
Астромедицина за всеки
28 март 2017 г.

До Късното средновековие е запазена традицията лекарите да учат астрология. В университета в Болоня, най-старият в Европа, основан през 1088 г., студентите са изучавали тази дисциплина в продължение на четири години. За своите 2500 години от зараждането си медицината е извървяла дълъг път, в който около 2100 е била тясно свързана с астрологията, и едва през последните 300-400 години се е отделила от нея.
Днес връзката между двете науки е скъсана. Медицината е издигната в култ, астрологията е низвергната. Човекът като единно цяло с природата и космоса очаква медицината и астрологията отново да "се срещнат" в името на здравето. Астрологията погрешно се свързва само с предсказанията. Тя е преди всичко съвкупност от знания, изграждащи модел на мислене, благодарение на който се разкриват взаимовръзките между макро и микрокосмоса.