• EnglishEnglish
Беседа "Сила и живот"
09 февруари 2019 г. 15:30 ч. – 16:30 ч.
Обучителен център
Уважаеми съграждани, заповядайте на поредица публични четения на духовни беседи. Беседите започват с определен стих или стихове от Библията и продължават с тълкуване, давайки отговор на актуални човешки проблеми. Стилът е максимално достъпен за слушателя; предназначен е за широка аудитория. Истините на живота са илюстрирани с множество притчи и примери. Има голяма широта в обхвата на беседите, като всяка от тях засяга разнообразни подтеми. Беседи за смисъла на човешкия живот и мястото на човека в природата и обществото през призмата на библейските притчи.
Заповядайте!