• EnglishEnglish
Библиотеката дигитализира книжния фонд на Русенската митрополия
26 юни 2020 г.

Идеята на Регионална библиотека „ Любен Каравелов“, с разрешението на Русенската Света митрополия, да „изведе на светло“ нейния книжен фонд е свързана с нуждата все повече хора да имат достъп до богословската и светска литература, съхранявана в книгохранилището на митрополията.

Първата стъпка беше направена с предоставените от митрополията 50 църковни издания с различно съдържание. Те се описват, сканират и дигитално каталогизират от библиотечните специалисти. 

Добрата инициатива на културния институт влезе в сутрешния блок на БНТ чрез репортажа на русенския телевизионен център. Новината е качена и на ютюб канала на регионалната библиотека.