• EnglishEnglish
Библиотеката е домакин на втората изложба на млади фотографи
25 март 2024 г.

На 25 март в Регионална библиотека „Любен Каравелов - Русе  беше открита втора изложба на фотоателие „Чудния свят през обектива“. Експозицията включва над 40 фото творби на сформирания втори клас от деца от уязвими групи. В продължение на няколко месеца те  се запознаха с фотографските жанрове, придобиха усета да подбират правилните настройки за постигане на въздействащи снимки. Под менторството на професионален фотограф децата се научиха да опознават себе си и околния свят с помощта на изкуството, обогатиха светоусещането си и откриха различни гледни точки. В творбите си децата запечатаха красивата архитектура на Русе, атрактивни моменти от градския живот. Благодарение на участието си във фотографските пленери успяха да създадат фото пейзажи, показващи красотата на природата в региона.  Изложбата е заключителният етап от заниманията и чрез нея малките фотографи демонстрираха своето майсторство. 

На изложбата присъстваха г-жа Елена Минкова – ръководител на проекта, г-жа Диана Димова - председател на  сдружение „Център Динамика“ и психолог, г-н Мирослав Георгиев – ръководител на ателието,  ученици от  русенски училища, учители и гости. Изложбата ще остане открита за посетители в продължение на месец.

Фотографското ателие е инициатива на са Сдружение „Център Динамика“, партньор по проекта “Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“ на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с приоритетна ос „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1. "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.