• EnglishEnglish
Библиотеката набира стажанти по програма "Студентски практики"
31 май 2018 г.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ е един от най-предпочитаните партньори на МОН по проект „Студентски практики“ на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, финансирана от Европейския съюз. Ние осигуряваме полезни възможности за общуване между различните поколения и професионалните общности.
Библиотеката разполага с огромен, на практика безкраен и постоянно обновяващ се масив от информация, който съдържа уникални архиви в областта на хуманитарните науки, технологиите и стотици други, специфични направления на човешкото познание и младите хора. Вие, уважаеми студенти, може да бъдете част от нашите проекти, културни и научни събития. Изборът е Ваш! Ние Ви очакваме!

Може да кандидатствате при нас за следните позиции:

Стажант Администратор поддръжка информационни системи
Срок за кандидатстване - до 20.08.2018 г.
Кандидатите могат да бъдат студенти в следните професионални направления:
•    Обществени комуникации и информационни науки
•    Електротехника, електроника и автоматика
•    Комуникационна и компютърна техника

Стажант Маркетинг, дизайн, реклама, публичност
Срок за кандидатстване - до 24.08.2018 г.
Кандидатите могат да бъдат студенти в следните професионални направления:
•    Обществени комуникации и информационни науки
•    Икономика
•    Общо инженерство 

Стажант Администрация,планиране, управление
Срок за кандидатстване - до 24.08.2018 г.
Кандидатите могат да бъдат студенти в следните професионални направления:
•    Администрация и управление
•    Икономика

Стажант Разработване и управление на проекти
Срок за кандидатстване - до 27.08.2018 г.
Кандидатите могат да бъдат студенти в следните професионални направления:
•    Обществени комуникации и информационни науки
•    Администрация и управление
•    Икономика

Периодът на изпълнение на проект BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики - Фаза 1“ се удължава до 29.09.2018 г. Вашите практики трябва да приключат най-късно до един месец преди края на проекта (29.08.2018 г.).
Кандидатстването се извършва през сайта на МОН, програма „Студентски практики“.