• EnglishEnglish
Библиотеките в дигиталната епоха
19 октомври 2020 г.

XXX Национална конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация на тема "Библиотеките в дигиталната епоха" се проведе на 15 и 16 октомври 2020 г. в Големия салон на Българската академия на науките в София. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ се включи в програмата на форума с три доклада.

Библиотечните специалисти Ренета Константинова и Валерия Йорданова подготвиха темата „Общуването с културното наследство – право на всеки. Иновативни практики в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе“. Докладът беше представен от Ренета Константинова. Разработката показва опита на русенската библиотека в работата й по проекти, финансирани от Национален фонд „Култура“ по програмите „Културно наследство“ и „Публики“. Първият проект разкрива потенциала на обществената библиотека в сферата на културния туризъм за промотиране на малко познато културно-историческо наследство (експозиция от екслибриси и часовников механизъм). Другият представя по интересен начин личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов – създадените дигитална колекция, разделители за книги с QR код и интерактивен албум с добавена реалност. През 2020 г. новото предизвикателство е запознаването на широката общественост с творчеството на забранения и подложен на забрава писател от първата половина на 20 век Змей Горянин.

Докладът на главния библиотекар д-р Теодора Пейчева-Дянкова - „ Интегрираната библиотечна система Koha и внедряването й в Регионална библиотека "Любен Каравелов", презентиран от Ренета Константинова,  представя опита на Регионална библиотека "Любен Каравелов" в процеса на внедряване на интегрираната библиотечна система Koha в периода 2018-2020 г. Направен е опит да се проследи пътя от миграцията на данни до цялостното автоматизиране на всички библиотечни процеси. Представен е опитът на библиотеката в процеса на тази радикална трансформация.

Третият доклад – „Библиотечни пространства. Физическото и виртуалното измерение на библиотеката“, разработка на Валентина Караджова и Ирена Русанова, беше представен от Ирена Русанова. В него се засягат динамичните процеси на промяна на физическите и виртуални библиотечни пространства в Регионална библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе.  Представен е опитът при изграждане на обновени пространства за потребители от всички възрасти, както и за провеждане на големи събития,  дискусии, презентации, обучения, в търсене на добрата функционалност, модерната визия в процеса на цялостно преосмисляне на функциите на библиотеката.