• EnglishEnglish
Библиотеките като образователна среда
29 септември 2020 г.

Рeгионална библиотека “Любен Каравелов“ е партньор на Българско средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, Чешка република, по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Библиотеките като образователна среда”  на Министерство на образованието и науката.

Главната цел на проекта е изграждане на трайни навици за четене и формиране умения за учене през целия живот. 

По проекта са предвидени две съвместните инициативи на Библиотека „Любен Каравелов" и Българско средно училище „Д-р Петър Берон"- гр. Прага, които предстоят:

1. Културно-литературно наследство на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе – тематична онлайн среща и беседа със следните акценти: литературното богатство на библиотеката,  в това число личната библиотека на проф. Михаил Арнаудов; колекция от екслибриси и XVІ Международен конкурс за екслибрис „EX LIBRIS – EX INVENTIONS“; колекции от книги с автографи на автори, ползите от четенето на книги на всяка възраст;

2. „Пътят на познанието“ – литературно четене и видео среща с Мария Донева (поетеса) и Катя Антонова (писател), с подкрепата и участието на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе.