• EnglishEnglish
Благотворителен жест от „Реставрация“ ЕАД
17 ноември 2020 г.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ прие с уважение и благодарност дарението на „Реставрация“ ЕАД.

„Реставрация” ЕАД е създадено през 1994 г. като наследник на дирекция „Изпълнение” на Националния институт на паметници на културата и е част от Министерство на културата. Със своите четири филиала в градовете Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново и собствени производствени бази, дърводелски, ковашки, железарски работилници и с наличието на специализирана механизация, собствен транспорт и авторемонтна база дружеството успява ефективно да организира извършването на реставрационните и други строителни работи на територията на цялата страна.

В системата на „Реставрация” ЕАД работят над 100 строителни работници, част от които високо квалифициран инженерно-технически персонал, с дългогодишен опит по опазване паметниците на културата. Всичко това е създало изключителен авторитет на Дружеството в средите на инвеститорите, финансиращи дейности по опазване паметници на културата в цялата страна, частни организации и др.

Освен обекти-паметници на културата, дружеството изпълнява и строително-монтажни работи по изграждане и ремонти на галерии, детски градини, училища, жилища и административни сгради.

Фирма „Реставрация“ ЕАД, представлявана от изпълнителния директор проф. д.ик.н. д.в.н. д.с.н. инж. Венелин Терзиев, получи за благородния си жест свидетелство за дарение.