• EnglishEnglish
Богомилите - eсеите на България
03 април 2018 г.

Тази вечер Регионална библиотека „Любен Каравелов“ беше домакин на поредната интересна среща - Варта Корисян-Меонлина представи новата си книга „Богомилите: Есеите на България“. Меонлина е член-кореспондент на МАБИК (Международна Академия по Българознание, иновации и култура) със седалище в София и на ИСИХ (Институт на Свободните Изследователи „Хистореон“).

Авторката представи интересни факти от историята и зараждането, същността, разпространението, мисията и идеите на Богомилството. Мотото на книгата е „Няма религия по-висша от истината“.