EnglishEnglish
Богомилството като алтернативна култура
12 октомври 2017 г.

Доц. д-р Веселина Вачкова представи своята "Богомилска алтернатива". Книгата разказва не историята на богомилството, а богомилството като алтернативна култура. Алтернатива на официалната църква и другите разклонения на християнството и каква е алтернативата на българското богомилство. Интересно и увлекателно протече разговорът, с много въпроси и различни гледни точки от присъстващите. Фактите, анализите и заключения в изследването са, меко казано, изненадващи. Богомилите живеят собствения си живот без да пречат на другите да живеят своя.

Доц. д-р Веселина Вачкова е историк, дописен член на Българската Академия на Науките и Изкуствата, преподавател в Националната художествена академия и в Националната класическа гимназия. Автор на десетки научни студии и статии, части от колективни трудове и на девет монографии. Някои от които са: Сердика е моят Рим (2012), Белите полета в българската културна памет (2010), Симеон Велики – пътят към короната на Запада (2005) и др.