• EnglishEnglish
Буквари и учебници разни
15 септември 2023 г.

Ако се чудите откъде са черпели знания нашите предци и как са изглеждали най-старите учебници и буквари на българина, надникнете в нашия Старопечатен фонд!

Русенската библиотека съхранява ценни образци на възрожденското образование, най-рядък от които е „Буквар с различни поучения“ на Петър Берон. Познат като Рибния буквар заради рисунките в него, той е първият новобългарски учебник, издаден в Брашов през 1824 г.

Друго интересно издание е „Нов българский буквар“ на Рашко Блъсков – един от първите български учебници, предназначен за най-малките ученици, отпечатан в Букурещ през 1856 г. Малко по-ново от него е „Букварче“-то на Петко Рачов Славейков. Издадено в Цариград през 1860 г., то е едно от най-популярните учебни пособия сред българското население.

В русенската библиотека се съхраняват и по-модерни за времето си учебници от края на 19 век. Ако се вгледате в началната страница на „История болгарская“, издадена през 1844 г. от събрани писания на различни летописци, ще прочетете: „която учи от где са Болгаре произишли, како кралевствали, како же царствовали и како царство свое погубили и под иго попаднали“, което си звучи съвсем актуално и днес.

Ще Ви запознаем и с два други учебника от 1871 г. Първият е „Селскоступанска неорганическа и органическа химия“ от Д. Енчев – „популярно написана за училищата и народа“, а другият – „Учебник за земледелието или първоначално изучвание на земледелието за в училищата и за секиго“ от Ц. Гинчов Шкипърнев, издаден от Н. Недялкович. Интересното при тях е, че са първите в България учебници по тези дисциплини. Отпечатани са в Русе, в печатницата на Дунавската област, което ги прави ценни и като свидетелства в историята на русенското образование преди век и половина.

В днешния първи учебен ден се опитахме да Ви разходим по пожълтелите страници на архивните учебници, не за да предизвикаме носталгия и умиление, а за да напомним на всеки, който прекрачва прага на знанието на 15 септември, че без да познаваме миналото си и без да уважаваме труда на онези първи носители на образованието и прогреса в новата българска история, не можем да прекрачим знаещи и можещи в бъдещето.

Честит първи учебен ден и успех на всички наши малки и големи читатели!