• EnglishEnglish
Българските жени получават равни избирателни права с мъжете
1937 г.