• EnglishEnglish
143
В Русе е открита първата българска аптека от Янко Ангелов
12 април 1878 г.

Янко Ангелов е участник в националноосвободителните борби, завършва фармация в Букурещ. След Освобождението се установява в Русе, където открива първата българска аптека.