• EnglishEnglish
76
В Русе е открито Висше техническо училище
12 ноември 1945 г.

 Създадено с Наредба-закон и Указ № 8614 от 12 ноември 1945 г. на регентите Венелин Ганев, Цвятко Бобошевски и Тодор Павлов за откриване на Държавно висше техническо училище в гр. Русе. За първи ректор е избран проф. Карл Славомиров.

На 21.07.1995 г. то е преобразувано в Русенски университет „Ангел Кънчев“.