• EnglishEnglish
129
В Русе започва да излиза списание „Извор“ (1892-1896)
15 януари 1892 г.

Първото средношколско списание в България "Извор" излиза в продължение на пет години - от 1892 г. до 1896 г. Негов основател и редактор е видният русенски учител Трифон Ц. Трифонов, като в редактирането му през първите три годишнини взема участие и учителят Ив. Иванов от Варна. В продължение на цялото си съществуване то се издава от Перец Йосиф Алкалай.

Според подзаглавието си "Извор" е "илюстровано списание за ученици и младежи". В него намират място материали, свързани с проблемите на учениците и младежта. Редакторите откриват отдели за белетристика, научен живот, биографии на известни личности, описание на различни интересни природни явления и постижения на науката и техниката, а също така и отдел за млади сътрудници - ученици.

Като сътрудници са привлечени и някои от изявените по онова време автори и преводачи в България - Стоян Михайловски, Иван Андрейчин, А. Белковски и др. В научния отдел на списанието е публикувана матуритетната работа на Михаил Арнаудов ( г. V, кн. 3, ноември 1895 г.) - по-късно световноизвестен учен филолог. В год. V са отпечатани и три текста на Димитър Иванов, бъдещия Елин Пелин - разказът "На Майчин гроб"(октомври 1895 г.) и стихотворенията "Зима" и "Привет"(ноември 1895 г.).

Литература:

Братанов, Иво. "Не сме имали никакви материални облаги" : Първото средношколско списание е "Извор" и излиза в Русе в продължение на пет години (1892 - 1896 г.). // Алманах Извор, 18, 2011, с. 3-6.