• EnglishEnglish
ВИРТУАЛНО И РЕАЛНО – УСПЕШНА ФОРМУЛА В ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ
29 ноември 2020 г.

През  месец ноевмври Русенската библиотека приключи работа по проект „ВИРТУАЛНО И РЕАЛНО – УСПЕШНА ФОРМУЛА В ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ“ по програмата за подпомагане на регионални дейности на Министерство на културата.

В рамките на проекта се проведоха  три  обучения на библиотечни специалисти с теми: „Библиотечна документация. Инвентаризация“ и „Технологични решения за срещи и събития в интернет среда“. В резултат от обученията е  повишен капацитетът на библиотечните специалисти от област Русе за прилагане на съвременни технологични решения и създаване на условия за опазване и популяризиране на книжовно културното наследство, изразяващо се в оказване на експертно-консултантска и методическа помощ на библиотекари от региона и подобряване на условията за опазване и съхранение на библиотечни документи с местно и национално значение – част от културното наследство. Беше оказана и методическа помощ чрез съществените посещения на библиотеки.

В резултат от реализирането на проекта е оборудвано помещение за устойчиво съхраняване на библиотечни документи. За целта в помещението са поставени метални  шкафове с врати, влагоуловител за намаляване на влажността на въздуха. Възстановени  и подвързани са 200 книги и периодични издания от фонда на библиотеката.  Дигитализирани са и 80 документа от колекция „Местна история и краезнание“, посветена на Дмитрий Шостакович. Колекцията ще популяризира съхраняваните в института документи, свързани с композитора, в това число и оригинален автограф, поставен в летописната книга. Изборът е свързан с 60-годишният юбилей на международния фестивал Мартенски музикални дни и е по повод 55-годишнината от обявяването на композитора за почетен гражданин на Русе.