• EnglishEnglish
Връчване на сертификати
26 септември 2019 г.

17 нови членове се вляха в читателските редици на Регионална библиотека "Любен Каравелов". Това са русенчета, между 9 и 15-годишни, които получиха в отдел "Изкуство"  своите сертификати на Кеймбридж за завършени различни нива на английски език в школата "STEP-UP", партньор на БРИТАНИКА за България. Пред родители и гости Искра Маринова - преподавател в школата, връчи документите за завършен курс обучение. За всяко от децата от библиотеката бяха подготвени книга, рекламни материали и лична читателска карта, с която могат да ползват богатия фонд от научна, образователна и художествена литература на книгохранилницата.