• EnglishEnglish
181
Въвеждането на взаимоучителния метод на преподаване
30 ноември 1840 г.

През 1820 г. в Русчук, в махалата "Варош" на брега на р. Дунав се отваря Общото школо, което разполага с две огромни класни стаи (за славяно-българското и за елино-греческото училище, в което е преподавал даскал Константин). През 1840 г. в Общото школо се въвежда "Бел-Ланкастърската (взаимоучителната) метода" на обучение под ръководството на учителя Параскевà Дамянович Бояджиев (родом от Карлово). Интересът на русенци към ограмотяване се засилва. Скоро сградата на взаимното училище не е в състояние да побере желаещите да учат деца. След посещението на султан Абдул Меджит в града през 1841 г. на българите е разрешено да построят нова сграда за училището си. Заслугата за това е на учителят П. Бояджиев, който подрежда учениците си в стройни редици и облечени с еднакви премени те пеят турски песни, с което спечелват благоволението на владетеля. Печатът на училището е с годината 1841, но сградата му е готова през 1843 г. За нуждите на новопостроеното училище с дарителството на Димитър х.Руссет, синът му Александър отпечатва през същата 1843 г. в Страсбург първата етнографска карта на "Сегашна Болгария, Тракия, Македония и прилежащите земли на четири листове..."