• EnglishEnglish
157
Въздигането на Червенската епископия
30 ноември 1864 г.

Русенската епископска катедра е въздигната в митрополитска през 1865 г. За пръв митрополит е избран българинът Паисий. Фактът, че той е представител на прогръцки настроеното българско духовенство, дава основание на русенската община да откаже да го признае за свой духовен водач. Виждайки, че мисията му е провалена, Паисий благоразумно се оттегля във Враня, където пребивава до избирането му за Скопски владика, а Русенската община сама урежда всички свои училищни, църковни и финансови въпроси, като сама контактува с властите. През декември 1868 г. русенци тържествено отпразнуват правителствения проект за пълното освобождение на българите от гръцката духовна зависимост.