• EnglishEnglish
Възкресението е реалността, която лекува депресията
19 април 2017 г.

В дискусията участваха Ивайло Сяров - магистър по теология и Галина Йорданова - магистър по психология.

Проблемът за идентификацията на личността и петте стъпки за нейното формиране и изход от депресията бяха разгледани в контекста на темите за Възкресението като библейски и философски феномен. В  хода на дискусията се обърна внимание на ролята на убежденията, които имаме за себе си, и които ни мотивират да взимаме самостоятелни решения за своя живот или да оставяме този избор на случайността, като разчитаме на благосклонност и помощ от съдбата.

Дискусията се организира по инициатива на Фондация „Русчук“ в партньорство с Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - Русе. Ученици от гимназията поздравиха присъстващите с изпълнение на народни танци, които със своите ритми и багри също могат да бъдат начин за излизане от депресията.