EnglishEnglish
Въпроси и отговори за българите от Македония
05 октомври 2017 г.

Множество въпроси и полемики предизвика представянето на четирите книги от многотомния труд на акад. Григор Велев - "История на българите от Македония", в който той се спира на най-значимите събития, свързани с историята на българите от Македония. С това представяне авторът провокира гостите на събитието да направят мислен мост във времето и да разсъждават върху българската национална кауза от гледна точка на историята и настоящето. Дискутирани бяха проблемите за прочита на историята, нейното тълкуване, защо македонският въпрос е неделим от българския национален такъв, кога възниква той и най-важните моменти от неговата история.

Ето какво споделя за своя труд акад. Григор Велев: „Надявам се всеки, който прочете тази книга, да е успял да си изгради по-цялостна и по-правдива представа за българската национална кауза за Македония.“.