• EnglishEnglish
ГОДИШНИ НАГРАДИ НА ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ”
29 март 2017 г.

Наградите са учредени в изпълнение на мисията и целите на Фондацията за подпомагане на приобщаването на българските граждани към информационното общество и осигуряването на равен достъп до информация, култура, знание и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки в страната.

Наградите ще се присъждат всяка година на конкурсен принцип в следните категории: За медии, в две подкатегории: за национална и за регионална медия; За спомоществовател; За публична институция.

Кампанията за изпращане на предложения за наградите започва на 7 март и ще продължи до 30 септември 2017 г. Номинациите се извършват съгласно статута на Наградите, като за всяко предложение се попълва формуляр по образец.

Предложенията се подават в електронен вид на имейл адреса на Фондацията foundation@glbulgaria.net. Статутът на Наградите и формулярът са приложени към съобщението и могат да бъдат изтеглени оттук: http://glbulgaria.bg/bg/node/31088.

Ще бъдат приемани номинации за постижения през годишния период от началото на месец октомври 2016 г. до края на месец септември 2017 г. Лауреатите ще бъдат избрани на конкурсен принцип от петчленно жури, като селекцията ще се извърши на три етапа през октомври 2017 г. Наградите ще бъдат връчени на специално събитие през месец ноември 2017 г.