• EnglishEnglish
Гости от Румъния
15 ноември 2019 г.

Регионална библиотека "Любен Каравелов" посрещна екипа на Окръжната библиотека на Долж "Александру и Аристия Аман" - Крайова, Румъния. Гостите се запознаха с историята на русенския културен институт, богатия фонд и колекциите, които съхранява. С голям интерес те разгледаха заемната, книгохранилищата, новата читалня и часовниковата кула.

Двете библиотеки си партнират в проект "Писмените съкровища на Долен Дунав" с водещ партньор Фондация "Глобални библиотеки – България". Проектът е финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България и има за цел съхраняване и популяризиране на писменото културно наследство на региона, както и насърчаване на културния и литературния туризъм.