• EnglishEnglish
Да живееш с диабет
28 ноември 2017 г.

Гост  беше д-р Кина Дамянова, лекар в отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ – Русе. В своята презентация тя говори за причините за възникване на заболяването, симптомите и рисковите групи от населението. Обърнато беше внимание на начина на живот и хранене при болните и предразположените към диабет хора. Във връзка с храненето при диабетно болните, кратка беседа изнесе Филип Хайвазян представител на фирма "Здраветворно". На присъстващите беше предложена дегустация на хляб от лимец. На срещата присъства и Петя Ганчева от Дружество "Кураж". Зададени бяха много въпроси, на които гостите отговориха изчерпателно.