• EnglishEnglish
Да откриеш … библиотека
02 юли 2020 г.

И в летните месеци Регионална библиотека „Любен Каравелов“ осъществява съвместна дейност с Професионалната гимназия по туризъм в дунавския град. За поредна година две групи от 10 и 11 клас провеждат учебната си производствена практика в културния институт от 1 до 15 юли при спазване на всички предпазни мерки и изисквания във връзка с коронавирус инфекцията.

Селин, Десислава, Гизем и Габриела са от 11в клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. През предстоящите две седмици те ще се запознаят с регионалната библиотека в реална работна среда. Така гимназията по туризъм и обществената институция обединяват усилията си в професионалното израстване на учениците и утвърждаването на библиотеката като хранител и разпространител на източници на знание. Надяваме се един ден да посрещнем момичетата - вече екскурзоводи и аниматори, с групи от туристи и гости в библиотеката като част от културните туристически маршрути на Русе.

Обществените книгохранилища и образованието винаги са били взаимно свързани. Библиотеките подкрепят образователните институции чрез предоставяне на материали за обучение, информация и справочни услуги. В 21-то столетие те имат още по-активен подход, като дават достъп на училището до много повече ресурси за нуждите на образователния процес. От своя страна училището осмисля съществуването на библиотеките и тяхната роля в обществото. Защото обществената библиотека е доказала отдавна, че е едно от най-подходящите места за промяна на учебната обстановка и разнообразяване на учебния процес, както и за извънкласни и извънучилищни дейности.