• EnglishEnglish
Две книги срещу матрицата на храненето представя Валентин Грандев
21 май 2018 г. 18:00 ч. – 19:00 ч.
Фоайе, 2-ри етаж

Вече няколко десетилетия модите в храненето непрекъснато се променят, дообогатяват и аргументират с нови и нови „открития“. Биват подкрепяни със сложни, респектиращи термини, които звучат далечни и неразбираеми, но затова съвсем необорими. Общата цел на всички тях изглежда хуманна – грижа за нашето здраве. Притеснителното е, че медицинската статистика показва съвсем различни резултати. През последните 20 – 25 години, покосените от „болестите на века“ са се увеличили в пъти, някои десетки. Едновременно с това се появяват нови – тясно свързани с модерния начин на живот…

Дали хранителните навици на нашите предци не са далеч по-здравословни от всичко, което днес ни предлагат?

Заповядайте на беседата ни с Валентин Грандев, по време на която ще чуете изключително интересни факти. Ще имате възможност да защитите своята собствена теза, за да стигнем до истината за храненето, която така силно ни вълнува.  

Валентин Грандев е човек с изключително любопитство към света. Причинно-следствените връзки, които днес игнорираме са в основата на различния начин, по които обяснява случващото се с нас. Математика, история, изкуство и какво ли още не може да откриете в аргументите му по теми като храна, природо-съобразен начин на живот и др. Книгите му „Формулата на здравето или какво не се казва за храната“ и „Как да отгледаш вегетарианец или здравословни принципи за всеки“ са изпълнени с неочаквани доказателства и конкретни напътствия за постигане на трайна промяна по пътя към здравословното. Двете книги впечатляват с последователната си аргументация и възможността за информиран избор, който предоставят на читателя. В тях може да бъдат открити отговорите на множество дискутирани теми, като тази за въздържанието, която споменахме. Книгите могат да бъдат открити в магазин „Хатори“ или на електронния магазин www.formulata.eu 

 

 

 

Още по темата